شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1387, 08:57 ب.ظ
همایش سراسری عدالت در نظام سلامت
National Congress of Equity
in Health system

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان20  اسفند 1387  الی 21  اسفند 1387 اصفهان - ایران

اطلاعات بیشتر در خصوص همایش

ابراهیم ندرلو مدیریت سایت موژ