ایمنی - بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای، مقالات و بهداشت حرفه ای، استاندارد و بهداشت حرفه ای، ارگونومی و بهداشت حرفه ای، ایمنی و بهداشت حرفه ای

دانلود اصل مقالات اولین کنفرانس بین المللی HSE

برای دانلود اصل مقالات اولین کنفرانس بین المللی HSE  اینجا را کلیک کنید. کلمه عبور تمامی مقالات  www.iransafety.org می باشد

برخی از عناوین این مقالات را در ادامه مطلب ببینید.

ابراهیم ندرلو - مدیریت سایت موژ

عنوان مقاله

معرفی قالب گوش ( Ear mold ) به عنوان وسیله محافظ شنوایی 

بررسی وضعیت عوامل زیان آور شیمیائی و کارآئی سیستم تهویه در یکی از واحدهای تابعه شرکت نفت

بررسی وضعیت آلاینده های خروجی تعدادی از زباله سوزهای بیمارستانهای منتخب

ارزشیابی وتجزیه وتحلیل پوسچرهای کارکنان ایستگاههای کاری سالن برش وپرس شماره 1 و 2 شرکت ایران خودرو به روش QEC وارائه پیشنهادات واصلاحات ارگونومیکی ایستگاهها

بررسی علل و عوامل مرتبط با حوادث و سوانح  در کارگران مشمول قانون کار شهرستان مشهد  طی سالهای 85-83

بررسی آلودگی صوتی و افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا در یکی از صنایع گاز واقع در جنوب کشور

بررسی وضعیت ماکروارگونومی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان

نقش ایمنی و بهداشت در امنیت شغلی کارکنان پیمانکار تولیدی

تکنیک لیبرتی و کارسنجی (تعیین تعداد نفرات تولیدی جهت بهبود ارگونومی

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت شاغلین کار در منزل و تاثیر آن بر زنان شاغل

ECODESIGN STRATEGIES AS A BASIS FOR GREEN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 

میدان الکترومغناطیس و سلامتی  :  EMF AND HEALTH

بررسی تاثیر سروصدا برسلامت پرسنل

بررسی تاثیرفشاروارتعاش برسلامت پرسنل

ارزیابی تاثیر استرس شغلی بر حوادث شغلی در یک صنعت خودروسازی

امنیت حرفه ای با رویکرد ایمنی و سلامت جهت نگهداری منابع انسانی در سازمان 

تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی در یکی از شرکتهای پالایش نفت

بررسی اثرات نوبت کاری بر روی سلامت جسمانی و روانی کارکنان یکی از شرکتهای پالایش نفت

بررسی میزان شیوع  اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه (Post traumatic Stress Disorder) در پرسنل اورژانس یکی از بیمارستانهای تهران در سال 1386

برآورد هزینه ناشی از بروز حوادث منجر به فوت و خیلی شدید در واحدهای زغالسنگ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

بررسی ریسک فاکتورهای شغلی زنان و نقش بهداشت حرفه ای در ارتقاء سلامت آنها

بررسی میزان شیوع کاهش شنوایی در کارگران نجاری های شهر سبزوار 

Human Factors Analysis of Consumer Personal Protective Equipment

بررسی وضعیت بهداشتی کارگران و محیط معادن استان اصفهان 1386-  1385

بررسی و آنالیز ارگونومیک ایستگاه های کاری و کاربران پایانه های دیداری جهت شناسایی و پیشگیری از مشکلات اسکلتی عضلانی در یک شرکت طراحی قطعات خودرو

نقش مدیریت دانش در پیشگیری از بیماری های شغلی

بررسی میزان مواجهه کارکنان صنایع شیمیایی با بنزن بر اساس اندازه گیری آن در هوای تنفسی و متابولیت ادراری آن ، ترانس ترانس موکونیک اسید

ارزیابی میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین(ELF) و بررسی اثرات آن بر پارامترهای خونی کارگران یکی از صنایع سنگین فلزی تهران

بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاههای حفاری خشکی

اهمیت معاینات کلیه شاغلین در بخشهای مختلف اداری ، صنعتی ، خدماتی , کشاورزی و معدن

ارزیابی میزان مهارت ، توانمندی و اثر بخشی مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع و رتبه بندی آنها

بهداشت حرفه ای و اهمیت توجه به بهداشت روانی کارگران

عوامل زیان آور محیط کار در صنعت آبکاری

بررسی تاثیر دو روش آموزشی ( روش جاری و روش پویایی ) بر روی نگرش کارگران تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان 

بررسی مقایسه ای اثرات کار با تینر بر روی شنوایی نقاشان اتومبیل در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

تحلیلی بر روند اجرای آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور در استان اصفهان 1383 – 1381

بررسی علل عدم دستیابی به آمار صحیح بروز و شیوع سرطانهای شغلی در استان اصفهان 1384

تحلیل نتایج معاینات رانندگان وسایل نقلیه سنگین استان اصفهان سال 1385-1384

بررسی میزان مواجهه کارگران صنایع مختلف استان اصفهان با سرب از طریق پایش بیولوژیکی سرب در خون

تعیین محتمل ترین خسارت ناشی از حریق وانفجار دریک صنعت شیمیایی به روش شاخص حریق وانفجار

اجرای روش PHA جهت ارزیابی خطرات در کارکنان بخش ترانسپورت معدن سنگان

بررسی و اجرای پروژه حمل و نقل ایمن سیلندرهای گاز لیفتراک 

ارزیابی ریسک در واحد تقطیر پالایشگاه بندر عباس

Risk Management and Analysis of Tunneling Through FMEA

A multi objective evolutionary approach to optimize the design of K-out-of-N systems using AHP technique

بررسی رابطه بین نگرش به ایمنی با عوامل جمعیت شناختی و رفتارهای ایمن کارکنان تولیدی شرکت سایپا

تعریف شاخص جدید در ایمنی کار با دستگاه با استفاده از متدلوژی AHP در حل مسائل مربوط به تجزیه و تحلیل نقاط شکست(FMEA) 

ایمنی صنعتی در شناسایی، پیشگیری و کنترل ریسک ها و حوادث کاری

ارائه الگویی برای مدیریت بحران در شرایط اضطراری "با رویکرد حوادث در پروژ های عمرانی

THE APPLICATION OF ROBOTS FOR AID AND RESCUE IN DISASTERS 

نقش آب و هوا و عوامل جوی در آتش سوزی ها

ارتقاء فرآیندهای لجستیک در سالن رنگ2 شرکت سایپا با استفاده از نظام OHSAS-18001

ارزیابی ریسک ونانو موادها 

ارزیابی رفتارهای ایمنی در یک شرکت فولاد سازی در ایران به روش آنتروپی

ارائه روشی برای تعیین هزینه های انسانی حوادث ناشی از کار 

مشارکت کارکنان در ایمن سازی محیط

ارائه مدلی برای سنجش یکپارچه عملکرد سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ارگونومی

تعیین سطح ریسک خطرات با روشهای مختلف و انتخاب یک روش بهینه در واحد احیاء مستقیم شرکت فولاد مبارکه اصفهان 

تغییر رویکرد اموزشهای  ایمنی (تبیین نیازسنجی آموزشی مبتنی بر رویکرد تحلیل سازمان)

تعیین سبکهای رهبری در سطوح مختلف مدیریت

ESTABLISHING A "JUST CULTURE" FOR WORK SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

VALUE-BASED LIFE CYCLE ANALYSIS FOR OCCUPATIONAL, ENVIRONMENTAL AND LEGAL COMPLIANCE IN ORGANIZATIONS

اولویت بندی عوامل موثر بر شدت حوادث با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و بسط کارکرد کیفیت

ایمنی صنعتی در مهندسی باربرداری

نقش FMEA برای شناسایی خطر، مخاطره سنجی و کنترل مخاطرات در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مقدمه ای بر تشخیص آتش، سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتومات

لزوم تشکیل و سازماندهی یک سیستم کنترلی  جهت مدیریت مواد زائد جامد ناشی از زلزله در عملیات پس از وقوع آن

شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه درتمام مراحل عمر محصول یا خدمت در یک شرکت خدماتی، با استفاده از روش شناسایی خطر (  HAZID)

بررسی وضعیت ایمنی معدن فسفات آسفوردی بافق به روش ممیزی ایمنی (safety audit) و ارتباط آن با حوادث رخ داده در سالهای 85-80

ایمنی در مقابل خطرات برق گرفتگی در سیستمهای برق فشار ضعیف

کاربرد فناوری نانو درتولید تجهیزات حفاظت فردی

هدایت برنامه های ایمنی در طول چرخه عمر سازمان

کاهش تصادفات رانندگی با کاربری نانو

طرح های واکنش اضطراری(طرح مقابله با بحران)

ارتباط Total Productive Maintenance) TPM با کاهش حوادث

بررسی فرهنگ HSE در یک شرکت نفت و گاز در سال 1385

آنالیز خطر در شرکت فولاد آلیاژی ایران با استفاده از روش FMEA

ارائه مدل ارزیابی ریسک در چرخه پروژه‌های حمل و نقلی 

مطالعه عملکرد خطرات (HAZOP) در واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه ابادان به کمک نرم افزارhazop+

Hazard Analysis and Evalution of Hydrogen Sulfide  In Oil&Gas Drilling Process

MANAGING INJURIES AND ILL-HEALTH - THE OHSAS 18001 STANDARDS WAY"

تحلیلی بر ورود بخش خصوصی به عرصه خدمات سلامت کار و چالش های پیش رو

تعریف شاخص جدید در ایمنی کار با دستگاه با استفاده از نقش مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در جایگاه ایمنی صنعتی

مروری بر روش های مدل سازی انتشار آتش در مناطق شهری

جایگاه ایمنی در مهندسی ارزش

چالشهای استقرار سیستم های مدیریت HSE 

چالشهای مدیریت بحران در صنایع فراساحل-مطالعه موردی تهیه برنامه عملیاتی جهت واکنش در شرایط اضطراری  پروژه میدان نفتی سلمان

تاثیر استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)بر شاخص های حوادث (FSI- FR- SR) شرکت پارس خودرو 

بررسی مسائل مرتبط با آموزش ایمنی فرایند در رشته مهندسی شیمی و ارزیابی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از این درس

مدل ارتقاء بهره وری با استفاده از آموزش های اثر بخش ایمنی و کاهش خطرات عوامل نیروی کار و سرمایه

پیش بینی و کنترل آتش سوزی در ساختمان ها با استفاده از مدل برآورد بار آتش

ایمنی در فرآیند تعویض قالب به صورت Manual (دستی) در سالنهای پرس

ایمنی حمل و نقل در زمستان با آسفالتهای پلیمری

بررسی نقش و جایگاه معیارهای HSE در مدل تعالی سازمانی EFQM

RSGIS TECHNIQUES AND SURVEY ANALYSIS FOR EARTHQUAKE STUDY IN ESFAHAN IRAN

RAPID EVALUATION OF BUILDINGS AGAINST EARTHQUAKES

بررسی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان ناحیه فولادسازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

طراحی سیستم انتخاب پیمانکاران براساس اصول HSE-MS و نحوه پایش عملکرد HSE آنها

REMOTE SENSING DATA ANALYSIS AND DIGITAL ELEVATION MODEL TO STUDY LANDSCAPE EVOLUTION IN THE ZAGROS STRUCTUTAL BELT, SOUTH WEST IRAN

Lithological Study & Morphometric Analysis: An Application of GIS Techniques & Landsat ETM Data In Parts Of Mazuo Area, Zagros Fold Belt (ZFB) SouthWestern Iran

Using Event Tree to obtain Coefficient Reliability System

توسعه فرهنگ زیست محیطی و نقش آن در توسعه پایدار

بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر سبزوار

توسعه حفاظت محیط زیست در برنامه HSE صنعت نفت ایران بر پایه برنامه ریزی استراتژیک 

روستاهایی سبز در پرتو مدیریت سبز

آلاینده های ناشی از حریق احتمالی مواد شیمیایی و اثرات زیست محیطی آن در انبار مواد شیمیایی یک شرکت خودروسازی

بررسی استفاده از کربن فعال در واحد تصفیه پساب شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

بازیافت مکانیکی پلی اتیلن ترفتالات به منظور کاهش آلودگی محیط زیست

Kinetics study on the conversion of the microorganisms to biopolymer

کنوانسیون استکهلم و آلاینده های آلی پایدار

پروژه  تحقیقاتی استفاده ازپساب تصفیه شده درمصارف فضای سبزوقطع کامل جریان آن به رودخانه زاینده رود

بررسی کمی و کیفی پسماندهای ویژه در استان چهارمحال و بختیاری

بررسی  فاضلاب انسانی و پسماندها در حاشیه رود خانه کیار غربی  

اندازه گیری آلاینده های موجود در پساب یک واحد پتروشیمی  

تعیین منبع، پراکنش، جذب و تجمع عناصر سنگین در خاکهای محدوده  شهرک صنعتی II اهواز، استان خوزستان

روش نوین تصفیه پساب الکل سازی

« حذف دترجنت و استاندارد سازی فاضلاب صنعتی یک شرکت خودروسازبا استفاده از متدلوژی شش سیگما »

روشهای کندزدایی آب با نگرشی بر فرآیندهای ضدعفونی در ایران

ارزیابی زیست محیطی پروژهای عمرانی با نگرشی بر ارزیابی زیست محیطی پروژه انتقال آب به فلات مرکزی ایران ( سد و تونل بهشت آباد )

بررسی سطح آگاهیهای زیست محیطی تشکل های مردمی به منظور امکان بکارگیری آنها در توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمان ها  ( مطالعه موردی : شهرستان اهواز )

بررسی تاثیر رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت (CSR) بر حفظ محیط زیست

ON THE ENVIROMENTAL MANAGEMENT BY NANOTECHNOLOGY TECHNIQUES

Development of Safety Culture in the Construction Industry:The Leadership Roles

بررسی آثار زیست محیطی  آلاینده های دفعی صنایع نفت و پتروشیمی با بررسی موردی سایت بندر امام و پارس جنوبی

تحلیل اثرات زیست محیطی واحدهای در دست راه اندازی و ارائه مدیریت پسآب در واحد های صنعتی

تاریخ ارسال: شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 08:39 ب.ظ | نویسنده: ابراهیم ندرلو | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد